top of page
shutterstock_1141598741_edited.jpg

Vertimo tvirtinimas

Juridinis vertimo tvirtinimas

Klientui pageidaujant, visus vertimus tvirtiname vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu. Originalus dokumentas arba jo kopija susegama su vertimu, nurodoma bendra dokumento apimtis ir patvirtinama, kad vertimo turinys atitinka originalą. Kai vertimas atliekamas į užsienio kalbą, atitinkamai į tą kalbą išverčiamas ir juridinis patvirtinimas.

Notarinis vertimo tvirtinimas

Kai dokumentai teikiami valstybinėms institucijoms, pavyzdžiui, Užsienio reikalų ministerijai, Migracijos departamentui ar kt., dažnai reikia vertimus patvirtinti notariškai. Notaras savo antspaudu ir parašu tvirtina ne vertimo turinį, bet vertėjo parašo tikrumą. Tvirtinant dokumentą notariškai, visada BŪTINAS dokumento originalas. Vertimą galima surišti arba su originalu, arba su notaro patvirtintu nuorašu (kopija). Kai dokumentas išduotas ne Lietuvoje, notaras jį gali patvirtinti tik tuomet, kai yra apostilė.

Image by Arisa Chattasa

Apostilė

Dokumentus apostilėmis tvirtina notarai. Ji reiškia, kad dokumento vertimą pasirašiusiojo asmens parašas ir antspaudas yra tikri.

Dažniausiai reikalaujami vertimų tvirtinimai:​

  • civilinės būklės aktus (gimimo, santuokos, mirties ir ištuokos liudijimai),

  • teismų sprendimus,

  • dokumentus, kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba teismo sprendimus vykdantis asmuo,

  • užsienio valstybių institucijų išduodamas pažymas (pažyma apie gyvenamąją vietą ir pan.),

  • kitus administracinius dokumentus,

  • notarų tvirtinamus dokumentus.

bottom of page